ESLP rozhodl o výši náhrady pro tři Čechy za regulaci nájmu

Česko musí zaplatit dohromady zhruba 2,19 milionu korun (81.000 eur) třem stěžovatelům, kteří u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) tvrdili, že země regulací nájemného porušila jejich práva. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách soudu. Podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) české soudy přiznávají náhrady zhruba o 90 procent nižší, než jsou podle metodiky, kterou zvolil štrasburský soud. Ministerstvo spravedlnosti v tiskovém prohlášení uvedlo, že rozhodnutí zatím není pravomocné.

"Aktuální rozsudek konečně rozhodl o odpovídajícím způsobu výpočtu náhrady za omezení vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného," uvedlo v tiskové zprávě OSMD. Sdružení je přesvědčeno, že vedle rozhodnutí ESLP nemůže obstát způsob, jakým odškodnění vyčíslují české soudy. Vychází z nájemného stanoveného v zákoně o jednostranném zvyšování nájemného z bytu pro rok 2007.

Podle evropského soudu má náhrada odpovídat rozdílu mezi tržním a regulovaným nájemným z období před deregulací nájmů. "S trochou optimismu se lze domnívat, že dosavadní 'metodika' minimalizace přiznávané náhrady bude muset být v dohledné době přehodnocena," uvádí OSMD. Vnitrostátní stanovení náhrady uznali štrasburští soudci za nedostatečné, dodává sdružení.

Ministerstvo spravedlnosti v tiskovém prohlášení uvedlo, že rozsudky zatím nejsou pravomocné. "Účastníci mají možnost ve lhůtě tří měsíců žádat o postoupení věcí velkému senátu," uvedl resort. Potvrdil také názor OSMD, podle něhož soud de facto vypočetl náhradu majetkové škody jako rozdíl mezi výší tržního a regulovaného nájemného. "Soud shledal, že v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 regulace nájemného postrádala zákonný základ," uvedlo ministerstvo.

ESLP navázal na rozhodnutí z července 2014, ve kterém konstatoval, že byla porušena práva pronajímatelů. Dvěma stěžovatelům přiznal kromě škody na majetku také náhradu nemajetkové újmy dohromady ve výši 162.000 korun (6000 eur). Všem třem má navíc Česko zaplatit celkem 227.000 korun (8435 eur) na náklady řízení.

Na regulaci nájemného si ve Štrasburku v roce 2005 stěžovalo zhruba pět tisíc vlastníků domů a bytů. Tvrdili, že neměli zaručený ani minimální zisk potřebný na údržbu nemovitostí. Svoji újmu vyčíslili na téměř 50 miliard korun. Soud ze žalob vybral čtyři modelové případy. Jeden z vybraných stěžovatelů však zemřel, další vzali svou stížnost zpět. OSMD proto později soudu vybralo jiné pilotní kauzy, které měly ilustrovat typické případy.

Stát kompenzuje podle rozhodnutí českého Ústavního soudu od roku 2009, uvádí OSMD. Výši však sdružení označuje za dehonestující. Podle OSMD náhrady podle současného výpočtu nepokryjí ani náklady nutného soudního řízení, ani náklady "prosté reprodukce bytového fondu".

OSMD v tiskové zprávě uvedlo, že chce nyní ve spolupráci s právníky sledovat, jak bude stát rozsudek ESLP respektovat. "Vyhodnotí situaci a bude s ohledem na zájem svých členů i ostatních pronajímatelů tuto situaci i nadále monitorovat," stojí v prohlášení podepsaném správní radou sdružení.

Deregulace nájemného, která začala v roce 2007, skončila v Česku s posledním dnem roku 2012. Týkala se zhruba 700.000 domácností.